9 Ekim 2016

Hey Arkadaş! Misket Oynamayı Bırak Artık


Hepimiz yaşadığımız çağın çocuklarıyız. İçinde bulunduğumuz zamanda insanlar en çok ne ile uğraşıp neyin peşinde koşturuyorlarsa bizlerin de hayatını onlar oluşturuyor. Bence, insanın bu noktada durup şöyle düşünmesi gerekiyor. Acaba, şu anda gittiğim yol ve yaşam tarzı beni sonsuza kadar mutlu edecek mi? Evim, arabam ve herşeyim var. Ama bunlar ebedi mutluluğu yakalama adına yeterli mi?

Evim, arabam, param ve mevkim bunların hepsi dünya hayatına bakan şeyler. Öbür tarafta bunlar geçerli şeyler değil. Hep şu 70-80 senelik fani yaşantım için yatırım yaptım. Gecemi gündüze kattım. Her gün saatlerce bunları elde edebilmek için uğraştım. Oysa, 15 senesi çocuklukta, 3 te biri uykuda, 3 te biri de işte güçte geçen bir hayatta evin, arabanın ve paranın sefasını sürmek için bana 15-20 sene ya kalıyor veya kalmıyor. 

Halbuki, alemlerin içinde dürülü olduğu ben, güneşin, havanın, suyun, toprağın emrime verildiği ben, hayvanların ve bitkilerin boyun eğdiği ben, bu kadar paha biçilmez hislerin ve duyguların verildiği ben yalnızca 70-80 senelik dünya hayatında 15-20 sene keyif sürmek için yaratılmış olamam.

Karıncaların, arslanların hayatlarını araştırmak için yıllarını veren bizlerin şu dünyada bulunuş amacımızı araştırmak için biraz zamanımızı vermemiz gerekmez mi?

Akıllı Kişi O'dur ki....


Akıllı kişi, dünyada kalacağı 70-80 yıllık bir ömür için değil ahirette kalacağı sonsuz hayata göre yatırım yapandır. Bir bulanık damlayı değil okyanusu hedefleyendir. Yalnızca midesini değil kalbini ve ruhunu da doyurandır. Yıkılıp gidecek eve, partallaşacak elbiselere, sonunda kokacak yemeklere takılıp kalan değil onunla ebediyen birlikte olacak kalbi ve ruhu sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir insandır.

Öyleyse gelin, çıktığımız şu uzun hayat yolculuğunda kısa bir müddet dinlendiğimiz ağaç gölgesine takılıp kalmayalım ve dostlar ve güzellikler yurdu olan cennete girebilmek için koşturalım.


0 yorum :

Yorum Gönderme