6 Eylül 2016

Bir Kervan Hikayesi


Değerli okuyucularım. Bugün sizlerle birlikte ders alacağımız güzel bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Şöyle ki;

Hey Kervandakiler! Haydi Aşağıya

Vaktin birinde bir kervan yola çıkar. Derken gece olur. Kervanbaşı, kervandakilere seslenir. Herkes atından insin ve yerden topladıklarını heybesine koysun. Vakit, gece olduğu için göz gözü görmemektedir. Hem yorgunlukta vardır. 

Ancak bunlara rağmen bir grup insan kervanbaşının bir bildiği vardır diyerek hemen atlarından inerler ve tıkabasa heybelerini doldururlar.

Diğer bir grup ise, kerhen inerler ve heybelerine az bir şey doldururlar.

Son grup ise kervanbaşını hiç dinlemeyip atlarından inmeye hiç tenezzül etmezler. Dolayısıyla heybeleri de boş kalır.

Derken sabah olur. Herkes heybelerindekini merak edip bakar. İlk grup heybelerinin mücevherlerle dolu olduğunu görürler. Sevinçlerine diyecek yoktur. Kervanbaşına çok teşekkür ederler.

İkinci grup ise, niye daha fazla almadık diye çok pişman olurlar. Ah vah ederler.

Son grup ise, bu kadar değerli mücevherlerden hiç almamanın pişmanlığını ve üzüntüsünü bütün şiddetiyle yaşarlar ancak yapacakları hiçbir şey yoktur.

Acaba Sen Hangi Gruptansın?

Evet, şimdi gelelim hikayedeki temsillerin neler olduklarına;

Kervanbaşı Peygamber Efendimiz (SAV)'dir. Yolcular da dünyada yaşayan bizleriz. Mümin gaybe iman eden insandır. Ona gaybi olarak ne bildirilmişse bütün kalbiyle ve davranışlarıyla iman eder.

Dolayısıyla heybelerini tıkabasa dolduran ilk grup insan, Efendimiz (SAV)'in getirdiklerine tam olarak iman edip ona göre yaşayan, dünyanın gelip geçici güzelliklerinin ve sıkıntılarının kendilerini aldatamadığı ve engelleyemediği insanlardır.

İkinci grup ise gaybe iman etmekle birlikte, kulluk etmekte tembellikleri olan, dünyanın peşine takılıp giden amel de zayıf insanlardır.

Son grup ise, Efendimiz (SAV)'i hiç dinlemeyen dolayısıyla da hiç kulluk etmeyen,sonunda Ahiretin hiçbir nimetini göremeyecek olan inançsız insanlardır.

Ne mutlu onlara ki.......

Ne mutlu dünya hayatını bir ağacın altındaki gölgelenmek kadar kısa gören dolayısıyla da ona gönül bağlamadan Ahiretin peşinde olan ve Allah'ın rızasını kovalayan insanlara!!!


0 yorum :

Yorum Gönderme