11 Ağustos 2016

Hayat ve Ayna


Hayat Bir Aynadır

Bilirsiniz aynalar karşılarındaki nesneleri olduğu gibi gösterirler. Hayat ta bir aynadır aslında ve kendisine yansıyan görüntüleri gösterir. 

Peki Hayat Kime Aynadır?

Hayatı kim verdiyse ona aynadır hayat. Gelin bunu bir örnek üzerinden açıklayalım; Bir araba fabrikasını düşünelim. Fabrikaya değişik malzemeler giriyor ve araba olarak çıkıyor. Anlarız ki bu fabrikayı yöneten, fabrikadaki işleri organize eden bir yönetici var. Yoksa o kadar değişik malzemenin kendiliğinden bir araya gelip bir araba oluşturması mümkün değil. Aynen öyle de, evrene baktığımız zaman çöldeki kum tanesinden daha fazla olan yıldızların ve gezegenlerin müthiş hızlarına rağmen birbirlerine çarpmadan yollarına devam etmelerini tesadüfle açıklayabilir miyiz? Ya yağan milyarlarca yağmur  tanesinin hiç biribirine değmeden yeryüzüne inmelerini peki. Bizden çok daha akılsız olmalarına rağmen ineklerin ve tavukların bizim yapamadığımız sütü ve yumurtayı yapmalarını nasıl izah edeceğiz?

Hele Balarısı

Evet, ancak parmağımın ucu kadar olan bir bal arısının matematik profesörlerine taş çıkartıp altıgen petekler yapması ve binlerce çiçeği gezip en şifalı besin olan balı yapmasını neye vereceğiz? Bir kibrit ucu kadar olan beynine mi? 

Evet, Hayat Allah'a bir Aynadır

Bizden çok daha şuursuz ve akılsız bu varlıklara bu faaliyetleri veremeyeceğimize göre bütün bunları yapan tek bir varlık vardır. O da Allah'tır. Dolayısıyla yumurtaya baktığımız zaman tavuk değil süte baktığımız zaman inek değil yağmura baktığımız zaman bulut değil bütün bunları veren gerçek sahip Allah akla gelmelidir. 

İnsana ne kadar çok şaşılır ki bir yerde birkaç satır yazılı olsa hemen bunların yazarı kim diye sorarken kendisinin yapamadığı bunca faaliyetin gerçek sahibi kim diye sormaz veya sormak istemez.

Hastalandığımız zaman O'dur bize Şifa veren

Hastalanıp ta doktor eliyle iyileştiğimiz zaman aslında bize Şifa veren Allah'tır. Doktor yalnızca arada bir sebeptir. Bir sofraya oturup yemek yediğimiz zaman bize rızkımızı veren de O'dur. Birisine merhamet ettiğimiz zaman aslında Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine ayna oluyoruzdur. Hayatımızın kaynağı Allah'ın Hayy devamı da Kayyum ismine bağlıdır. Hayat bu yönüyle Allah'ın birçok ismine aynalık yapar. Bu sebeple bir sinek hayat sahibi olduğu için koca bir dağdan daha fazla isme aynalık yapar.

Herşeye O'nun hesabına bakmalı

Çevremizdeki hadiselere ve eşyaya kendileri hesabına göre değil de Allah hesabına bakarsak hem bizi yaratan hakkındaki bilgimizi artırmış oluruz hem de boş yere üzüntülere ve streslere girmemiş oluruz. Neden peki? Madem başıma gelen bu hadiseden bana karşı çok merhametli olan Rabbimin haberi var. Öyleyse niye üzüleyim ki. Demek ki bunda benim için bir hayır var diye düşünür insan. 

Dünyadayken Cenneti Yaşamak

İşte insan böyle düşündüğü zaman daha dünyadayken cenneti yaşar ve başına gelen hiçbir hadise kendisini sıkıntı ve strese sevk edemez.


0 yorum :

Yorum Gönderme