29 Eylül 2016

Dilediğine Mülkü Verir Dilediğinden de Çeker Alırsın


Değerli Okuyucularım,

Birgün Kitabımızın manasını anlamak için meal okurken "De ki:Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın!...." ayet meali ile karşılaştım. Bu ayeti bir tefekkür edeyim dedim. Zira günümüzde insanların en çok karşılaştığı şeylerden birisi mal kazanmak veya kaybetmek olduğu için bu ayetten çıkacak mana hüzmesinin hepimiz için önemli olduğunu düşündüm.

Fakirlik ve Zenginlik Allah'ın Dilemesine ve İradesine Bağlıdır

Hayatta insanın başına birçok şey gelir. Çoğu insan mal kazanmayı veya kaybetmeyi sebeplere bağlayıp "bu malı ben kendi bilgi ve tecrübemle kazandım veya şundan dolayı malımı kaybettim" diye düşünür. Bu yanlış bir bakış açısıdır. Malı veren de alan da bizzat Allah'tır. Hatırlayın, Karun da nankörlük ederek bu malı ben kendi bilgimle kazandım demiş ve sonunda kaybedenlerden olmuştu.

Allah, öncelikle bizi yoktan var etmiş, bizi biz yapan maddi ve manevi değerlerimizi O bahşetmiştir. Akıl, kalp, ruh, beş duyu organımız hep O'nun lütuflarıdır. 

Güneşin, havanın, suyun, toprağın ve kendimizin velhasıl herşeyin O'nun olduğu bir alemde insanın bu malı ben kendim kazandım demesi Rabbisine karşı nankörlük olmaz mı?

Öyleyse İnsanlara Değil Allah'a Yönel

Fakirlik için de durum böyledir. İnsan malı-mülkü elinden gittiği zaman şöyle düşünmelidir; "bu malı bana O vermişti yine O aldı. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bana ne oluyor ki O'na bu işinden dolayı şikayette bulunayım. Bana annem ve babamdan çok daha fazla merhametli olan Rabbim bu malı benden almışsa bunda benim için bir hayır var demektir. Öyleyse bana düşen güzelce bir sabır göstermektir"

İnanan bir insan şuna katiyetle inanmalı ki; yeryüzündeki bütün insanlar toplansa Allah dilemedikçe ona bir üzüm çöpü bile veremezler ve yine aynen hepsi toplanıp ta ondan bir üzüm çöpü almaya kalksalar O dilemedikçe yine alamazlar.

İnsan buna inandığı zaman, hayatındaki sıkıntılar, yokluklar gulyabanilikten çıkıp onu cennete ve Allah'ın rızasına kazandırmaya götüren munis birer bineğe dönüşür.

Ne mutlu Mevlasının icraatlarına bakıp ta "Kahrın da hoş lütfun da hoş" diyebilen bahtiyarlara!

0 yorum :

Yorum Gönder